مرا ببوس…مرا ببوس

 

 

صورتگر نقاش چین

رو صورت بارم ببین


رفتم دیدم
چندان چنگی بدل نمیزنه

آسمون ابری اما دیگه بارون نمیاد

خب نیاد

به درک

اینم خوندن داره؟؟

مرا ببوس…مراببوس…

نمیخوام دهنت بو میده

امشب در سر شوری دارم

خوب برو سرتو بشور

نمباد..نمیاد تا بدونونه

جای خالیش تو خونه

واسه من یه زندونه

نمیاد که نیاد..بدرک

آهای دختر دریا

پشو صبح شده پیدا

پشو چشماتو وا کن

تو دریا رو نگا کن

آدم تو دریا هم از دست این گوگوش راحت نیست

بزار بخوابم خانوم جون…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!