من امشب شک دارم

 

نیمه شب بود , نخوابیدم , آشفته بنشستم

دل خود را به دفترِ فکرم , سراسیمه صدا کردم

به استقبالِ روز , او را چه  بس سرزنش ها کردم

گفتمش : دل , دوباره این چند ماهه , ساده , نادان بودی

فقط با یک  لبخند و  یک نوشتهُ مجازی , خود را چنان باختی

تو که دانم سالهاست از مدرسهُ عشق فارغ گشتی

چرا بر سر این کلاس  آن کلاس , مستمع آزاد نشستی ؟

دگران درس خواندند , رفتند , از عشق خانه ها ساختند

تو که خانه هم زود داشتی , سپس می دانم از دست دادی

اما به جای آن , این همه سال , چه خشتی بر هم گذاشتی ؟

نیمه شب ,دلم نزدِ فکرم , شرمگین ,غمگین و گریان شد

اول آهش , بعد از آن اشکش  ,رنجم داد , مرا گران آزرد

دل پا به پا کرد , بر من نگاهی با بیگناهی افکند

گویا شد و یک باره به من گفت :من ندانستم

ندانستم آن لبخند و آن  نوشته شاید بی معنا بود

آخر  آن چه لبخندی بود , نوشته هم ظریف و زیبا بو د

از دل عصبانی گشتم , با خشم به او چنین گفتم :

برگرد , برگرد  به کلاست , تو نیاز داری هنوز چند درسی

بشنو شعرحافظ را  , بخوان در شبت از خیام , از رومی

از فروغ بخوان , از حمیدمصدق , سلطان پور , از مشیری

بلکه بازگردند چشمانت , بلکه بعدِ سالی ,دانا گردی

دل مکثی کرد و داد جوابم:

ببخشید بسیار خانم ناظم ,

من امشب شک دارم .

آناهید حجتی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!