ناگفته‌‌های سقوط بوئینگ

درست ساعاتی بعد از این که مطلب دیروزم را با عنوان «طلوع آفتاب به افق
وزیر راه» در دفتر سایت و روزنامه نوشتم و به خانه رفتم، یک فروند هواپیمای
بوئینگ 727 هما که از تهران به مقصد ارومیه پرواز کرده بود، نزدیک دریاچه
ارومیه سقوط کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!