هفت نفر از محكومان جرايم مواد مخدر اعدام شدند

هفت نفر از محكومان جرايم مواد مخدر كه از سوي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران به اعدام محكوم شده بودند، سحرگاه امروز ‌به دار مجازات آويخته شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!