چرا بهاییها تسلیت نگفتن؟

تو هفته قبل از هر قوم و قبیله‌ای اظهار تاسف و تسلیت خود رو نسبت به فوت علیرضا پهلوی اعلان کردن الا بهایی‌ها که کلا ساکت موندن و جز یکی‌ دو تاشوون که خیلی‌ مختصر و مفید چند کلمه‌ای نوشتن بقیه هیچی‌ نگفتن.مخصوصاً از افراد سرشناس این سایت هیچ کدومشون یک کلمه اظهار تاسف نکردن. حتی این قجرا که با خانواده پهلوی کینه شتری دارن تا کمونیست و مجاهد و مصدق چیا تسلیت گفتن ولی‌ بهایی‌ها نه. چرا؟ وقتش نیست  که بهائی‌های این سایت هم کنار اکثر ملت ایران وایستن؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!