افزایش بیکاری در ایران و احساس مدیریتی آقای وزیر

در حالی که مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته سه و نیم درصد بیشتر شده است،عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار ایران می گوید که “احساس مدیریتی من می گوید این عدد درست نیست.”
آقای شیخ الاسلامی در عین حال در جمع خبرنگاران تاکید دارد که اگر باز از وی در باره نرخ بیکاری سئوال کنند، “همان عدد مرکز آمار اعلام می کنم اما ته دلم می گوید که این عدد اشتباه است.”
پیش از آن حمید عبدالوهاب معاون سرمایه و توسعه اشتغال وزارت کار با استناد به آمار مرکز آمار ایران گفته بود که نرخ بیکاری در فصل بهار امسال به ۱۴.۶ درصد رسیده است در حالی که این رقم در بهار سال گذشته ۱۱.۱ درصد بوده است.
خشکسالی در استانهایی مانند فارس و افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله دلایل افزایش نرخ بیکاری اعلام شده است.
با آنکه معاون توسعه و اشتغال وزارت کار، این آمار را اعلام کرده رئیس آقای عبدالوهاب نظ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!