حساب بانکی نمایندگی ایران و چند کشور در آمریکا ‘بسته’ می شود

دیپلماتهای ایرانی و چند کشور دیگر گفته اند حسابهای بانکی دفاتر نمایندگیشان در مقر سازمان ملل متحد و واشنگتن بسته می شود.

پاتریک کندی، معاون امور مدیریتی وزارت خارجه و مارک پانسی مدیر سیاستگذاری استراتژی وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با بیش از ۱۰۰ دیپلمات خارجی در نیویورک به نگرانی آنها گوش کرده و پیشنهاداتی ارائه دادند.

چند بانک آمریکایی به دفاتر نمایندگی خارجی تعدادی از کشورها اطلاع داده اند که از ۳۱ ماه مارس به آنها خدمات بانکی ارائه نخواهند کرد.

این بانک ها گفته اند که حسابهای دیپلمات های خارجی تحت تاثیر این تصمیم قرار نمی گیرد و فقط حساب های دفاتر نمایندگی خارجی است که تعطیل می شود.

گزارش شده است که برخی از این نمایندگی ها تاکنون نتوانسته اند بانک دیگری برای افتتاح حساب های خود پیدا کنند.

نمایندگی های ایران، مصر، چین، آفریقای جنوبی و مراکش جزء کشورهایی هستند که گف… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!