بوئینگ 727 دیگر پرواز نمی‌کند

هواپیمای بوئینگ 727 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که یکشنبه گذشته در اطراف ارومیه دچار سانحه شد، برای همیشه از پرواز کنار گذاشته می‌شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!