تاکید قرائتي بر راه اندازی سايت خنده حلال

وي با بيان اين‌كه ما مزه قرآن را نچشيده و به نسل جوان هم نچشانده‌ايم عنوان كرد: ما از قرآن تنها به الفاظ آن بسنده كرده‌ايم و از آن براي زندگي درس نمي‌گيريم، حوزه علميه اگر تنها به آيه «ايلاف قريش» اكتفا كنند، نبايد حوزه را در تابستانها تعطيل كنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!