مرگ سیزده نفر بر اثر شیوع آنفلوانزای جدید در ایران

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران، از مرگ ۱۳ نفر بر اثر ابتلا به نوع جدیدی از بیماری آنفلوانزا در ایران خبر داد اما تاکید کرد که آنفلوانزای جدید “طول درمان کمتر” و نسبت به انواع پیشین این بیماری همه گیر “کمتر خطرناک” است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!