چهارصد هزار سرفصل دروس دانشگاهي بازنگري مي‌شود

سعيد قديمي، مديركل دفتر پشتيباني و حمايت آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، گفت: 400 هزار سرفصل دروس دانشگاهي كشور بازنگري مي‌شود.

قديمي در ادامه از تشكيل 4 كميته تخصصي در كارگروه ويژه بازنگري رشته‌هاي هنري توسط وزارت علوم خبر داد و با تشريح چالش‌هاي موجود در رابطه با آموزش هنر در دانشگاه‌ها تصريح كرد: بازنگري سرفصل‌ها، منابع و محتواي درس‌هاي هنر بايد به طور جدي پيگيري شود، چرا كه از مجموع 400 هزار سرفصل آموزشي كه در دانشگاه‌هاي كشور تدريس مي‌شود تنها 100 سرفصل به هنر اختصاص دارد كه بسياري از آنها نيز بيش از 20 سال است كه بازنگري نشده‌اند. 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!