26 زنداني ايراني بازداشت شده در عراق امروز وارد كشور مي‌شوند

سفير جمهوري اسلامي ايران در بغداد گفت كه 26 زنداني ايراني بازداشت شده در عراق، امروز (جمعه) از طريق مرزهاي مهران، چزابه و شلمچه به كشور باز مي‌گردند.

وي همچنين اعلام كرد كه حدود 24 نفر باقيمانده هفته آينده آزاد و به ايران باز خواهند گشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!