هواپيماهاي ساقط شده آمريكادرخليج فارس دراختيارنيروي دريايي سپاه است

فرمانده نيروي دريايي سپاه با تاكيد بر اينكه هواپيماهاي آمريكايي در خليج فارس قطعا توسط سپاه پاسداران سرنگون شده‌اند، گفت: الان اين هواپيماها در اختيار ماست و در زمان مناسب حتما آنها را نمايش خواهيم داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!