محتوای تمام دروس دوره پیش دبستانی قرآنی می شود

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه محتوای تمام دروس دوره پیش دبستانی قرآنی می شود گفت: می خواهیم شرعیات و نکات حلال و حرام را از سنین کودکی به نوآموزان آموزش دهیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نوآموز در دوره پیش دبستانی باید با اخلاق قرآنی تربیت شود، افزود: به طور مثال داستانها، شعرها، موضوع نقاشی و…با رویکرد قرآن و مفاهیم قرآنی به کودکان فرا داده می شود تا آنها با قرآن انس بیشتری پیدا کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!