مروری بر وضعیت سیاسی و اقتصادی تونس در نیم قرن گذشته

از زمان استقلال تونس از فرانسه، حدود پنجاه سال پیش، مردم تونس فقط دو رئیس جمهوری به چشم دیده اند. این دوران، رشد و ثبات اقتصادی و اصلاحات اجتماعی زیادی برای مردم به ارمغان آورده است. اما در عرصه سیاسی مردم شاهد تحولات چندانی نبودند. این گزارش مروری می‌کند بر وضعیت سیاسی و اقتصادی تونس در نیم قرن گذشته.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!