موزه پرفسور حسابی به حراج گذاشته می شود

خبرگزاریها به نقل از ایرج حسابی فرزند پرفسور محمود حسابی گزارش کردند: موزه حسابی توسط بانک ها مصادره و به حراج گذاشته شده است.

به گفته ایرج حسابی، که تا پیش از این مدیریت موزه خصوصی پرفسور حسابی پدر فیزیک مدرن ایران را برعهده داشت، بدهی دو و نیم میلیارد تومانی این موزه عامل مصادره بنا توسط بانکها بوده است.

مدیر موزه در این باره گفت: «حدود سال ۶۰ وام ۴۷ میلیون تومانی از سه بانک بابت ایجاد مرکز تحقیقات و پژوهش در علوم پایه دریافت کردیم که در حال حاضر بابت عدم توان پرداخت وام، موزه پروفسور محمود حسابی را به حراج گذاشته‌اند.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!