کشته‌شدن چهارده شیر در باغ وحش تهران

بر اساس بعضی گزارشها چهارده شیر باغ وحش تهران با شلیک گلوله کشته شده اند. دلیل آن ابتلای این حیوانات به بیماری مشمشه اعلام شده است. پیشتر یک ببر نر هم که از سیبری به ایران آورده شده بود به دلیل ابتلا به بیماری مشمشه مرده بود. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!