ایران: نفوذ ویروس استاکس نت به نیروگاه اتمی بوشهر تکذیب شد

رسانه های ایران گزارش های مربوط به نفوذ ویروس استاکس نت به نیروگاه اتمی بوشهر را تکذیب کرده اند.
روز سه شنبه، 28 دیماه (18 ژانویه)، شبکه رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش کرد که یکی از مسئولان شرکت روس اتم، سازنده روسی نیروگاه اتمی بوشهر، “ادعاهایی مبنی بر نفوذ ویروس استاکس نت به سیتم های رایانه ای نیروگاه اتمی بوشهر را رد کرده است.”
براساس این گزارش، سرگئی نوویکوف در مصاحبه ای با تلویزیون روسی روسیاالبوم گفته است که طیق نظر کارشناسان شرکت روس اتم که در نیروگاه بوشهر فعالیت می کنند، “ویروس استاکس نت برخلاف ادعاهای رسانه های غربی وارد سیستم های رایانه ای نیروگاه بوشهر نشده است.”
به گفته تلویزیون دولتی ایران، آقای نوویکوف، که سمت او در شرکت روس اتم ذکر نشده، در توضیح نظر خود افزوده است که سیستم های رایانه های نیروگاه اتمی بوشهر “ساخت داخل” بوده و با مدل های خارجی متفاوت است.
در این گزارش آمده است… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!