پرویز ثابتی در سایه‌روشن تاریخ معاصر

پرویز ثابتی علاوه بر فعالیت‌های اطلاعاتی- امنیتی ماه‌های اخیر خود، ستادی برای تمرکز امور تبلیغاتی بوجود آورده است. این ستاد منطبق با سیاست‌های کاخ سفید در ارتباط با ایران عمل می‌کند و عمده‌ترین فعالیت کنونی آن فشار به تمام رسانه‌های فارسی زبان تصویری و صوتی برای دوری گزیدن از هرگونه تائید افرادی است که در حاکمیت جمهوری اسلامی تحت عنوان اصلاح‌طلب مطرح هستند…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!