«رهبری به درخواست احمدی نژاد در مورد بانک مرکزی مداخله کرد»

در ادامه انتشار گزارش ها در خصوص چگونگی بررسی ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه و نحوه انتصاب رييس کل بانک مرکزی در مجمع تشخيص مصلحت، يک نماينده مجلس گفته است رهبر ايران به درخواست محمود احمدی نژاد در اين مساله مداخله کرده است.

پس از آن که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئيس کل آن مربوط می‌شود، مغاير با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه را برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده است.

در اين زمينه، غلامرضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون ويژه مجلس، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است: مجمع تشخيص مصلحت در بررسی اين ماده ابتدا تصميم مجمع تشخيص مصلحت بر اين بود که «عزل رئيس بانک مرکزی با موفقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در اين تصميم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئيس بانک مرکزی هم بر اساس رای سران سه قوه باشد.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!