عسل وارداتی از چین را از صبحانه خود حذف کنید!

ما عسل چینی را به آزمایشگاه‌ها داده ایم و
بموجب نتیجه ای که به ما داده اند اینست که آب استفاده شده
برای تولید این عسل از پسمانده کارخانجات صنایع نساجی کشور

چین است که موجب عفونت‌های روده‌ای
و کبدی می‌ شود
.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!