کلینتون از احتمال تحریم بیشتر ایران خبر داد

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید این کشور در حال بررسی اعمال تحریم های یکجانبه بیشتر علیه ایران است.

خانم کلینتون همچنین گفت بعضی از موسسه های چینی در اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران اهمال کرده اند و از فشار به این کشور برای اجرای درست این تحریم ها خبر داد.

خانم کلینتون این سخنان را همزمان با سفر هو جینتائو، رئیس جمهوری چین به ایالات متحده بیان کرد.

برنامه اتمی ایران و راه های مقابله با آن در دستور کار مذاکرات دو کشور قرار دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!