دایههای دلسوز تر از مادر

واقعا که دیگه داریم شور شو بالا میاریما. یه عده‌ آدم بیکار که تا دیروز یادشون نبود لیلا و علیرضا زنده ان یا مرده حالا شدن دایه‌های دلسوز تر از مادر.چرا فلانی نیکو کار نبود یا نمیدونم چرا فلانی به جای اینکه به ایرانیان دات کام کمک کنه به والنتینو کمک کرده. بابا آخه چقدر ما ایرونیا کمبود داریم؟ یه خانواده هنوز بچشونو خاک نکردن یه عالمه مدعی و طلبکار پیدا کردن. شما‌ها هستین که بدنام کردین اسم هرچه ایرون و ایرونیه. آخه یه خرده انسانیت یه خرده شرف یه خرده وجدان بی‌ انصافا. به خدا خمنینی که سهله ما لیاقت ملا عمرم نداریم. من سلطنت پرست نیستم ولی‌ یه خرده شرم و شرف خوبه.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!