تکذیب ممنوعیت ورودزنان به سینماهابرای تماشای مسابقات فوتبال

علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ممنوعیت ورود زنان به سینماها برای تماشای مسابقات فوتبال را تکذیب کرد.
وی در عین حال با تأکید بر اینکه چهارشنبه گذشته در زمان نمایش مسابقه تیم ملی ایران در مقابل امارات، مسئله کوچکی اتفاق افتاده بود، اضافه کرد: این اتفاق رفع شد و ما برای ادامه اصل نمایش مسابقات فوتبال در حال بحث هستیم.
روز پنجشنبه اداره اماکن نیروی انتظامی در دستورالعملی ورود خانم‌ها به سینماهای تهران برای تماشای مسابقات فوتبال را ممنوع اعلام کرده بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!