اندر تفسیر ترانه ها

 

یادته؟یادته؟ روزای آخر یادته.اون روزا یادته؟گلای پرپر یادته؟

چه حرفا مگه آدم این مزخرفات یادش میمونه

————————————————

دختر بویر احمدی نومت ندونوم یار گلم

بیا بریم خونه خومون خونه خودتونه یار گلم

طرف داره همینجوری مخ دختر بویر احمدی رو میزنه..و خرش میکنه…حالا میفهمم این دختر های فراری چرا به این روز افتادن

—————————————————————————-

بیا بریم شاه چراغ شاه چراغ…عهدی ببندیم…عهدی ببندیم

کی میره این همه راه رو

———————————–

من از روز ازل…دیوانه بودم..دیوانه روی تو…

وای داد نزن آبروم رفت

———————————

تا تویی تنها بهانه ..واسه زنده موندنم

پس زود تر برم

————————————-

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!