مشګل ما تفرقه , تمامیت خواهی و حسادت و نداشتن اتحاد و احترام نسبت بهم میباشد

مشګل ما تفرقه  تمامیت خواهی و حسادت و نداشتن اتحاد و احترام نسبت بهم میباشد خودتان قضاوت کنید در برابر ایالات و ولایات متحده آمریکا  ادتحایه  اروپا    کشورهای متفرق  و…استانهای خاورمیانه  آنان متحد میشوند و ما متفرق همراه با کینه و بغض نسبت بهم.  اکنون بیش از سی میلیون از مردمان خاورمیانه در کشورهای دیګر پراکنده هستند. آیا ثروتمندان آنان هیچ دانشګاه  هیچ بیمارستان  هیچ یا هچ کارخانه صنعتی ایجاد کرده اند تا پروانه های سرګردان خاورمیانه را حمایت کنند؟  آیا هیچ یا هچ خانه ایران   خانه  خاورمیانه  خانه مثلا افغانستان  یا پاکستان و… یا یک مدرسه بین المللی برای مردم خاور میانه تاسیس شده است که جوانان مارا دور هم جمع و راهنمایی کنند؟ 

آیا رابطه های مردم خاور میانه با هم خوب است آیا باهم در خارج از خاورمیانه با هم متحد هستند؟  هرکس ساز خودش را میزند و دیګران را تخطیه میکند همه عقل کل هستند و مکتب ادبی و دینی آڼان بهترین است و دیګران هیچ یا هچ؟  آیا میدانید که تعدادی زیادی از جوانان همین خاور میانه حتی با تحصیلات بسیار بالا خودکشی کرده اند که علیرضا و لیلا تنها نمونه ای کوچک از آنان میباشند؟  شاید به علت اینکه همه فکر میکردند با رفاهی که شاید آنان دارند و با احترامی که بین طرفداران خود و دیګر اشخاص دارند بایست در شرایطی مناسب باشند ولی دیدیم که آنان هم بادرګیری  دزدان و شیادان و غارتګران غربی دچار دردسرهایی شده اند زیرا در غرب برای ما احترامی دیګر قایل نیستند و شاید مارا تنها برای استفاده و سو استفاده ها میخواهند نه دوستی و همکاری وحتی آنان هم در غربت در عذاب بودند که مجبور به خودکشی شدند. دیګران هم بسبب ازدواجهای نامناسب و در ګیری با طبقات پست مردم غرب دچار مشګلات زیادی شده اند  که یک نمونه آن در شهر ما دختری ایرانی بود که زن یک آمریکایی آفریقایی شده بود و شوهر وی تنها بخاطر مادیات و بقول یک خانم ایرانی برای سو استفاده مادی با او ازدواج کرده بود و آنقدر دختر بیچاره را در فشار ګذاشت و اموال اورا صرف خوشګذارانی و عیش و تفریح کرد بعد هم اورا وادار کرد که یک بیمه عمر بسیار ګران بخرد و اورا تشویق به خودکشی کرد و دختر بیچاره خود را زیر چرخهای قطار انداخت.  درست مثل آناکارنینا ولی این دختر کاملا بیګناه بود و تنها قربانی آدمی شده بود که فکر میکرد اګر کار نکند و اګر تنها بخورد و بخوابد آقا است؟ که این طرز تفکر استحتمار و استعماری بین مردم فقیر آمریکایی آفریقایی بسیار رواج دارد که فکر میکنند اګر تنها خوش بګذارنند وتفریح کنند و از دیګران سو استفاده نمایند دیګر برده نیستند.  بایست مردم خاورمیانه با هم متحد شوند و ما هم چیزی شبیه ادتحادیه اروپا بشویم  نه اینکه تفرقه های ریشه برکن را که استعمار و استحمار بین المللی در بین کشور ما تخم آنرا پاشیده است درو کنیم و دنباله روی سیاست های آنان باشیم که مارا متفرق و خودشان را متحد میخواهند. 

 خودکشی شاهزاده ګان لیلا و علیرضا  جوانان بیګناه ایرانی یک هشدار جدی به جامعه مردم خاور میانه است که بایست از خواب خرګوشی بیدار شوند و با اتحاد و اتفاق و همراهی وهمکاری و احترام بهم و عقاید هم  درست مثل الګوی همین آمریکای بقول امام راحل و دانشمند ګرام  و فهمیده شیطان برزګ که آزادی را احترام میکنند وارج مینهند البته با سیاست مورد استفاده قرار دهیم؟  به امید روزی که ماهم مثل کشورهای مثلا پیشرفته دارای کار برای همه مسکن برای همه دانشګاه برای همه باشیم و فرزندان ما مجبور نباشند به دامان بیګانه پناه ببرند و در یونان دهان خود را بدوزند و در خیمه های پناهندګان زندګی کنند و با پست ترین طبقه های کشورهای مثلا پیشرفته در تماس باشند و بسیار از آنان هم از زور ناامیدی خودکشی کنند.  بعد هم دیګران بجای اتحاد باهم و یکرنګی و یکدلی باهم سرشاخ شوند و همدیګر را محکوم کنند و بهم بقول قدیمی ها بپرند و بجای دحدت به تفرقه بیشتر روی آورند.  خودکشی جوانان کشورهای ما یعنی از بین رفتن نیروی کار و متخصص ما  جوانانی که با چه خون دلی به تحصیلات عالیه دست یافتند و بایست دست بقیه را بګیرند ولی خودشان در زیر بار مشګلات خرد شدند.   آیا هیچ دایه بهتر از مادر میشود  آیا اګر ما به فکر مردمان خودمان نباشیم میشود توقع داشت که کشورهای مثلا پیشرفته غرب به فکر ما باشند؟  دانشمند عظیم شان و متفکر عالی مقام حضرت آیت الله امام خمینی میفرمودند که یک میلیارد مردم کشورهای اسلامی اګر باهم متحد باشند میتوانند یک قدرت بین المللی باشند و میګفتند که رابطه با آمریکا را میخواهیم چه کنیم ولی متاسفانه مردم ما را نتوانستند از تفرقه و تمامیت خواهی نجات دهند و همه ما برای تنها منافع شخصی فعالیت میکنیم و میکردیم و دیدیم که رابطه نداشتن صحیح با آمریکا و غرب و یا مثلا کشورهای پیشرفته چقدر به ما و همسایګان ما صدمه زد. 

 چقدر هوابیماهای ما سقوط کردند و چقدر مردم بیګناه ما کشته شدند  چقدر از مردم ما بیش از پنج میلیون از بهترین جوانان ومردم تحصیکرده به خارج رفتند؟  متاسفانه نه تنها وحدت و کثرت ګرایی بین مردم ما بوجود نیامد بلکه صدام دیوانه را بجان امام فرمانده نظامی کل قوای ما انداختند و ایشان که تحصیلات نظامی فوق عاده ای نداشتند با مشګل روبرو شدند و دویست هزار تن از بهترین جوانان ما کشته یا شهید شدند؟  تفرقه بین قومهای ما و مردمی با زبانهای دیګر و ګویش ها ی دیګر و مذهب های دیګر به اوج خود رسید؟ پس وعده اتحاد یک میلیارد مسلمان چه شد؟  ثروتهای مردم کشورهای ما راهی کشورهای بقول خودشان کافرستانها شد و حتی با کامیون ارزهای کشورهای ما بخارج سرازیر شدند و شاید این کشورهای مثلا پیشرفته بودند که از بل بشو های ما حداکثر استفاده راکردند و تمامی بنجل ها نظامی انبار شده خودرا بما فروختند زیرا رهبر دیوانه ای چون صدام مردم را رهبر میکرد و جنګی بیهوده و ویران را دامن میزد و آقای آیت الله امام راحل مرحوم خمینی  کبیر که حال بجای فرمانده هان سابق بزرګ ارتشتاران فرمانده و ژنرالهای ایرانی سکان فرماندهی را در دست ګرفته بود و هم فرمانده کل قوا بودند و بایست با یک دیوانه تمام عیار جنګی ویرانګر را ادامه میدادند.  متاسفانه مردم کشورهای مارا به قتل غارت و کشتار عادت داده اند و منطق ما منطق کشتن و اعدام شده است.  در حالیکه دست یک دزد نان را قطع میکنند شیوخ عرب میلیارد دلار ثروت مردمان خود را در بانکهای غرب خوابانیده اند و نه تنها دستشان قطع نمی شود بلکه در حرمسرای های رویایی خود در آغوش دلبران همه زنګ می خوابند وبه ریش اسلام ګرایان هم میخندند و تعصب و توهم و خرافات و توهمات را دامن میزنند؟

 و کودک فلسطینی در خاک خون می غلطد و کک جناب شیخ را هم نمی ګزد؟  اسلام او اسلامی دیګر است و همراه با عیش عشرت و غارت است و شهوت رانی ودزدی و فساد های مثلا قانونی که پلیس و شرطه و دادګاه آنان را تایید میکند ولی دزد بیچاره ګرسنه را به قطع دست محکوم میکنند.  تنها راه رهایی ما داشتن دانش  کار و فعالیتهای علمی و اتحاد بین کشورهایمان هست که تا بازیچه دست ابر قدرتهای غارتګر نشویم آنان که مثلا میخواهند یک مهندس را در لباس دکتر جراح بما قالب کنند و همه چیز را وارنه به حقنه کنند. و با در دست داشتن وسایل ارتباط جمعی اختلاف و تفرقه را بین همه ما دامن بزنند و همه خودرا تافته جدا بافته بدانیم و عقلهای کل و دیګران بایست از ما اطاعت محض کنند بدون هیچګونه پرسش؟  دیوانه ګانی رابالای بام فرستادند تا همه مارا اسیر کنند و خودکشی جوانان تحصیکرده ما و یا آتش زدن خودشان تنها از فرط نهایت بی امیدی است که غرب به ما تزریق میکند؟  ایکاش ما هم مثل مردم غرب و کره ای ها متحد میشدیم و کشورهای خود را از نو میساختیم و دست از تفرقه و منم منم کردن ها بر میداشتیم و همه با هم و بااحترام  به عقاید و باورهای هم به راه سازندګی میرفتیم. نه اینکه هرکسی که دستش به دم ګاوی بند شد دیګران را هیچ یا هچ و تنها خس خاشاکی بی اهمیت بداند؟  و همه را فراموش کند و از مقامی که به داده شده و از مردمی که به او اعتماد کرده اند سو استفاده برای مقاصد شوم شخصی اش بنماید؟  بقول شهبانوی ایران همه جوانانی که کشته ویا شهید شدند شازده هایی برای مادر و پدرانشان بودند.  همه شاهزاده های خانواده های خود بودند و قلب مادر و پدرانشان برای آنان میطپید.  بزرګش نخوانند اهل خرد که نام بزرګان به زشتی برد؟  به امید پیشروی بسوی اتحاد و اتفاق و دوری از اختلاف های ریشه در استعمار و استحمار بین المللی که مردم مارا رو به روی هم قرار میدهد که از هر طرف که کشته شود به نفع آنان است؟  پدری در بستر مرګ فرزندان خود را خبر کرد و یک دسته چوب را که در یک نوار بهم بسته شده بودند به آنان داد و ګفت اینها را خرد کنید و یا از وسط نصف نمایید پسران نیرومند هرچه زور زدند نتوانستند که چوبهایی ظریف را که بهم محکم بسته شده بودند از وسط نصف کنند. پدر پیر تسمه را باز کرد و چوبها را یکی یکی نصف کرد و ګفت ببینید که اګربین شما اتحاد باشد شما نصف و خرد نخواهید شد ولی اګر متفرق شدید وتسمه عشق از شما برداشته شد هم تان مثل خس وخاشاک له میشوید  خرد میشوید؟   

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!