درخواست جهانی برای آزادی ابراهیم یزدی و سایر زندانیان سیاسی

۱۳۲ نویسنده، متفکر و استاد دانشگاه از سراسر جهان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ابراهیم یزدی، رهبر نهضت آزادی ایران شدند. این چهره‌های جهانی با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای از وی خواستند که ابراهیم یزدی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را آزاد کند.
در این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آمده است که تنها جرم زندانیان سیاسی «اعتراض صلح‌آمیز در برابر سیاست‌های دولت شما بوده است.» استادان و روشنفکران جهان گوشزد می‌کنند که بازداشت و تجاوز به حقوق زندانیان سیاسی «غیرقابل توجیه اصول و روابط پذیرفته شده بین‌المللی» بوده و «قطعاَ بی‌حرمتی به همه ادیانی است که اساس اصول عدالت، رعایت قوانین و شفقت هستند.»
امضا‌کنندگان نامه ضمن بر شمردن فعالیت‌های سیاسی و تصدی پست ‌وزارت امورخارجه از سوی ابراهیم ‌یزدی در کابینه مهدی بازرگان تاکید می‌کنند که وی همیشه به اعدام‌های خودسرانه در دوران پس از انقلاب…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!