آمریکا: اتحادیه اروپا ناقضان حقوق بشر در ایران را تحریم کند

مقامات آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته اند که تحریم ها علیه ایران را گسترش داده و مقاماتی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته اند را نیز مشمول این تحریم ها کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلیو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، سه شنبه (۲۵ ژانویه) در جریان دیدار با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که دولت آمریکا مایل به نشان دادن تاثیر تحریم های بیشترعلیه ایران است، اما در این باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!