مقامات مصري ازهرگونه برخوردخشونتآميزباموج مردمي اين كشوراحترازكنند

وزارت امور خارجه كشورمان به مقامات مصري تاكيد كرد كه از هرگونه برخورد خشونت‌آميز با موج مردمي اين كشور احتراز نمايند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) يك منبع آگاه در وزارت امور خارجه كشورمان با اشاره به تحولات جاري در كشور مصر، اظهار كرد: حركت مردم عدالتخواه مصر بر اساس آموزه‌هاي ديني و ناشي از بيداري اسلامي در منطقه بوده و در جهت بازگشت اين كشور به جايگاه اصلي خود در صحنه‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌باشد.
وي افزود: مصر و مردم اين كشور استحقاق موقعيت‌هاي بالاتر و تاثيرگذارتري در خاورميانه و جهان اسلام را دارا مي‌باشند و مناسب‌تر به نظر مي‌رسد مقامات اين كشور ضمن تمكين به خواسته‌هاي به حق مردم خود از هرگونه برخورد خشونت‌آميز نيروهاي نظامي و امنيتي با اين موج مردمي احتراز نمايند.
انتهاي پيام

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!