واکنش چهار نماینده مجلس به نامه احمدی نژاد

در حالی که یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس ایران از پاسخ رسمی مجلس به محمود احمدی نژاد خبر داده، چهار نماینده شاخص اصولگرا به نامه آقای احمدی نژاد پاسخ داده اند.
محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، محمد رضا باهنر نایب رئیس سابق مجلس و محمد دهقانی عضو هیات رئیسه با نوشتن نامه ای به آقای احمدی نژاد، نامه وی را “نوعی اتهام” دانسته اند.
این چهار نماینده با نفوذ مجلس، به آقای احمدی نژاد هشدار داده اند که تصویر ارائه شده از سوی وی از وضع فعلی کشور “که در آن دو قوه از قوای سه گانه همراه با مجمع تشخیص مصلحت، که رئیس و اعضای آن با نصب مستقیم رهبری نظام تعیین می شوند و زیر نظر معظم له کار می کنند به شکل غیر قانونی و با تبانی علیه قوه مجریه فعالند، آیا این تصویر واقعی است” وجود این توهم زیانبار است چه رسد به ایراد اتهام در نامه سرگشاده.”
آقای احمدی ‌نژاد در نامه ای که چهارم بهمن (۲۴ ژ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!