صندوق بین الملل پول انقلاب را پیش بینی کرده بود

در ژانویه 2009، مدیر وقت سازمان اطلاعات ملی اوباما، یعنی
دنیس بلیر به کار گروه اطلاعاتی مجلس سنا اینطور گفت که
بزرگترین خطر برای امنیت ملی ایالات متحده تروریسم نیست، بلکه
بحران اقتصادی جهانی است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!