بیبیسی: صالحی درفهرست تحریم است،اجازه نداردبه اروپاسفرکند

بی بی سی در گزارشی از وجود نام علی اکبر صالحی، گزینه پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت امور خارجه، در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و ممنوعیت ورود او به کشورهای عضو این اتحادیه خبر داد و نوشت:
مجلس ایران در حالی آماده برگزاری جلسه رای اعتماد به علی اکبر صالحی، وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری این کشور برای تصدی وزارت امور خارجه می شود که نام آقای صالحی در ردیف افراد تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارد.
وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تابستان امسال، تحریم های مستقل مضاعفی را افزون بر تحریم های شورای امنیت علیه ایران تصویب کردند.
علی اکبر صالحی، به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به همراه شمار دیگری از مقام ایرانی در شمار افراد تحریم شده از سوی این اتحادیه است.
اتحادیه اروپا، محدودیت هایی را برای اشخاص تحریم شده در نظر گرفته است.
نام آقای صالحی که در فهرست اشخاص تحریم شده اتحادیه اروپا در ردیف پانزدهم قر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!