افتتاح بزرگترين آزمايشگاه سازه و تاسيسات فضايي ايران

جام
جم آنلاين: دكتر محمود احمدي‌نژاد پس از افتتاح و بازديد از بزرگترين
آزمايشگاه سازه و تاسيسات فضايي ايران در جمع كاركنان اين مركز و متخصصان
علوم فضايي كشورمان گفت: بايد همه توان كشور را براي پشتيباني از
فعاليت‌هاي دانشمندان علوم فضايي بسيج كنيم تا با چند جهش هم ماهواره‌ها را
براي استفاده‌هاي ارتباطي و مخابراتي در مدار قرار دهيم و براي تحقيقات
بيشتر، انسان به فضا بفرستيم عکاس: وحيد رضا علايي 1389/11/10

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!