مرد ايرانی متهم به قاچاق اسلحه در نيجريه، اتهامات خود را رد کرد

يک مرد ايرانی که به اتهام قاچاق اسلحه در نيجريه بازداشت است، روز سه شنبه در حضور قاضی پرونده تمامی اتهامات خود را رد کرد.
عظيم آقاجانی و همدستش که اهل نيجريه است متهم هستند، برای انتقال محموله حاوی سلاح که چهار ماه پيش در بندر لاگوس کشف شد، تدارک و برنامه ريزی کرده اند.
جلسه روز سه شنبه دادگاه در ادامه تحقيقات پرونده برگزار شد.
قاضی دادگاه از پليس امنيتی نيجريه خواست تا در زمان نخستين جلسه محاکمه در روز ۱۵ فوريه، اين دو متهم را در بازداشت نگه دارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!