آزادی بیان و توهین به مقدسات چیست و آیا آن را باید محدود کرد؟

این بحث که از کاریکاتور هلندی از پیامبر اسلام شروع میشود به مسائل اساسی آزادی بیان میشود.  مسائلی‌ مثل توهین، انتقاد، و طنز در مورد مقدسات و این اینکه مشخصات مقدسات چیست مورد بحث قرار می‌گیرد.

یکی‌ از نکات دیگر تفاوت در ملاکهای اجتماعی میباشد که خود تعیین کننده عملکرد و واکنش در آن جامعه باشد. 

اکبر گنجی و عبدی کمالی هر دو به تحلیل این موضوع میپردازند ولی‌ به اخلاق که به نظر من نکته اساسی‌ در این بحث میباشد اشاره گذرایی بیش نمی‌شود.

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/02/000000_ptv_pargar.shtml

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!