استقرار نیروهای یگان ویژه در مقابل منزل غلام‌حسین کرباسچی

قرار بود غلام‌حسین کرباسچی امشب نیز به مانند هر سال میزبان عزاداران حسینی باشد که برای برگزاری مراسم روضه به منزل وی مراجعه کرده بودند، اما این مراسم با مداخله نیروهای امنیتی لغو شد.
این در حالی است که از صبح امروز نیروهای امنیتی تماسهای بسیاری با آقای کرباسچی برقرار کرده بودند و در خواست لغو مراسم را به بهانه نداشتن مجوز شده بودند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!