اسرائیل و کانادا حامیان حسنی مبارک – روز جمعه روز تعیین سرنوشت

امروز جهارشنبه- دوم فوریه نیروهای امنیتی (لباس شخصی ها) و طرفداران حسنی مبارک در میدان ازادی با مخالفان درگیر شدند و انها را مضروب کردند.

این حادثه مشابهه حادثه تظاهرات طرفداران شاه در سل 57 در امجدیه تهران بود. که با شکست کامل روبرو شد.

ارتش در این جا نقش حائل را برای جلوگیری از گسترش زد و خورد داشته است که منجر به شهادت 3 نفر و زخمی شدن 600 نفر شده است.

3 گروه در این تظاهرات هستند:

گروه اول – امنیتی ها و نظامی ها.

گروه دوم – کسانی که در دولت کار می کنند و یا نانشان از دستگاههای دولتی و یا وابسته به حسنی مبارک در می اید.

گروه سوم – کسانی هستند که معتقدند حسنی مبارک، به مصر اعتبار و ثبات داده است.

ارتش مصر در حال حاضر به عنوان ناظر حضور داشته است اگر طرفداران حسنی مبارک از جنس سوم باشند. ارتش به نفع حسنی مبارک وارد صحنه خواهد شد.

روز جمعه، نمازهای جمعه در مصر برگزار می شود. ارتش از مردم خواسته است تظاهرات نکنند.

اگر این تظاهرات برگزار شود که باتکیه بر حوادث گذشته می توان گفت می شود در ان صورت، ارتش مصر از حسنی مبارک خواهد خواست که قدرت را ترک کند. زیرا ضررهای اقتصادی ان، بسیار وخیم خواهد بود

لازم بتوضیح است که درچند روز گذشته بازار بورس قاهره 68 میلیارد دلار سقوط کرده است و 6 درصد ارزش خود را ازدست داده است به همین دلیل بازار بورس برای جلوگیری از سقوط بیشتر، متوقف شده است.

حسنی مبارک، مانند شاه، پشتیانی غرب و بخصوص امریکا را از دست داده است. در یک موضع گیری نخست وزیر اسرائیل هم امروز گفت که مصر دموکرات با اسرائیل مشگلی نخواهد داشت که راه را برای رفتن حسنی مبارک بازتر کرد. نخست وزیر اسرائیل و کانادا متحدان غربی هستند که از حسنی مبارک به عنوان متحد استراتژیک اسرائیل حمایت می کنند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!