ايران نشان غذاي حلال را به تصويب رساند

نماينده مقام معظم رهبري در وزارت جهاد كشاورزي گفت: تلاش ايران براي به تصويب رساندن برند غذاي حلال با عنوان «برند حلال» در سازمان كنفرانس اسلامي نتيجه داد.

آيت‌الله حسن عالمي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به تصويب غذاي حلال مورد قبول مذاهب اسلامي، اظهار داشت: برند غذاي حلال جهاني در حقيقت توسط سازمان كنفرانس اسلامي و كميته زيرمجموعه آن اعطا مي‌شود.
وي ادامه داد: در اين كميته مجموعه‌اي از كارشناسان مسائل شرعي تمام غذاهاي حلال دامي و گياهي را مورد بررسي قرار مي‌دهند و قانون تنظيم مي‌كنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!