‘دوازده میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده’

در حالی که شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد از افزایش موجودی صندوق توسعه ملی به رقم ۱۰ میلیارد دلار خبر داده، یک نماینده مجلس گفته که دولت حدود دوازده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است.

آقای حسینی گفته که تاکنون هیچ مبلغی از موجودی این صندوق برداشت نشده است و رقم موجودی آن تا پایان دی ماه به ۱۰ میلیارد می رسد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!