کاریکاتور منتشر شده در سایت کریستین ساینس مانیتور

بدون شک یکی از مهمترین اهداف غرب از رویارویی با برنامه هسته‌ای ایران،
جلوگیری از روند رو به رشد علمی‌ و عملی دانشمندان جوان ایرانی و قدرت
گرفتن جمهوری اسلامی‌ در مدت زمان کوتاه سی ساله پس از انقلاب اسلامی‌ با
کمک پژوهشگران بومی‌ است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!