1500كماندوي اسرائيلي و 5000 مزدور مصري براي سركوب

خبرگزاري فارس:
يك كارشناس مسائل خاورميانه خبر داد كه 1500 كماندوي رژيم‌صهيونيستي و 5
هزار مزدور اجير شده بدوي مصري اقدام به سركوب تظاهرات مردم اين كشور
كرده‌اند.

“هادي مجيدي “
كارشناس مسائل خاورميانه در گفت‌وگو با خبرنگار بين الملل خبرگزاري فارس در
بررسي آخرين اوضاع قيام مردمي مصر گفت: از آنجايي كه موضوع قيام مردمي مصر
از اين جهت كه داراي ابعاد گسترده‌اي بوده و مي‌تواند تصوير معادلات در
منطقه را به شدت تغيير دهد، لذا مي ‌بينيم كه تلاش‌هاي كشورهاي غربي،
آمريكا و بويژه رژيم صهيونيستي در جهتي است كه اين تحول شكل نگيرد.

*انتقال تجهيزات اسرائيل به قاهره براي سركوب مردم مصر

اين كارشناس مسائل خاورميانه گفت: طي روزهاي گذشته شاهد انتقال تجهيزات
و وسايل ويژه‌اي از اسرائيل به مصر بوديم كه به همراه آن،‌… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!