بازرگان بزرگترین کلاهی بود که امام بر سر آمریکا گذاشت

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخص مصلحت نظام و فرمانده اسبق سپاه پاسداران در تحلیل خود از دولت موقت انقلاب افزود: اگر امام (ره) در اوایل انقلاب بازرگان را بر سر کار نمی‌گذاشت شاید انقلاب به ثمر نمی‌رسید، بازرگان بزرگترین کلاهی بود که امام بر سر آمریکا گذاشت، ایشان نیرویی را بکار گرفت که امریکا احساس خطر نکند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!