دستگاه های دروغ پراکنی نظام جمهوری اسلامی

۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۹

 

 

 تارنمای خبری عبدالبیت که وابسته به یکی از دستگاه های دروغ پراکنی نظام جمهوری اسلامی است مطلبی را ذکر کرده مبنی بر اینکه:

 

 

“خانوادۀ پهلوی مشغول وساطت با دولت آمریکا به منظور اخذ اقامت برای پرزیدنت حسنی مبارک در این کشور می باشند”

 

 

بدینوسیله به آگاهی میرسانـد که این مطلب کاملا بی اساس و نامربوط بوده و شدیدا تکذیب می شود.

 

 

پاینده ایران

 

دبیرخانۀ رضا پهلوی

نظرات شما

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!