روح الامینی: متهم اصلی پرونده کهریزک به زودی محاکمه می شود

خبرنامه دانشجویان ایران: شب گذشته دکتر روح الامینی در حالی که لباس فرم خدام را به تن داشت در حرم امام رضا (ع)با خبرنگار ما به گفتگویی کوتاه پرداخت.

وی به علت فضای معنوی حرم در ابتدا رغبتی به گفتگو نداشت اما به طور خلاصه از اعدام 2 نفر از عاملان  ماجرای کهریزک که از ماموران ناجا هستند، خبر داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!