سپاه میخواهد علوم انسانی را «اسلامی» کند

“۳۱ سال است در همین گفتمان مانده‌‌اند. می‌خواهند چیزهایی را دور بریزند ولی هیچ چیزی ندارند ‌جایش بگذارند و فقط به دشنام دادن به چیزهایی که وجود دارد اکتفا می‌کنند.

” سعید پیوندی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی  با گفتن این جمله به دویچه وله ادامه می‌دهد: «اگر سپاه و مسئولان دیگری که در پی اسلامی‌کردن علوم انسانی هستند، امروز چیزی به جای روسو دارند که به دانشجویان بدهند، باید آن را  بیاورند و مطرح کنند تا معلوم شود ارزش مطرح کردن دارد یا نه. وگرنه تا ابد نمی‌توانند از اندیشمندان غربی یا بقیه‌ی اندیشمندانی که الان در توسعه علوم انسانی مشارکت می‌کنند  انتقاد کنند که، “آن‌ها شرایط ایران را نمی‌فهمند”. گویا یک چیزهایی وجود دارد که قرار است بیاید ولی ما هیچ‌وقت رنگ‌شان را هم نمی‌بینیم.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!