اپوزیسیون مبارک با سر بریده، در خیابان های قاهره

وقتی امروزه افغانستان را بعنوان بزرگترین کشور
بنیادگرایی اسلامی معرفی کرده و به تصویر می کشند، چه کسی است
که یادش رفته باشد که در 40 سال پیش، این کشور یک سنت سکولار
اجتماعی قدرتمند و یک حزب کمونیست نیرومند داشت

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!