دیپلماسی بی هنر و هنر بی دیپلماسی؛ هنر برای هنر

باری مارستن، سخنگوی فارسی وزارت خارجه بریتانیا، دستی در هنر نقاشی و خطاطی دارد.
این
ویدئوبلاگ درباره ی یکی از نقاشی های او با استفاده از خط فارسی است. باری
همچنین می خواهد درباره هنر و هنرنمایی ایران و ایرانیان بداند. اگر
مایلید نقاشی و اشعار خود را برای باری ارسال کنید می توانید در صفحه ی فیسبوک ما به اشتراک بگذارید و یا به ایمیل باری مارستن ارسال کنید.
آثار
آن دسته از دوستانی که مایل نیستند اطلاعات شخصیشان (اسم، آدرس ایمیل
و…) در اختیار دیگران قرارگیرد، با رعایت کامل حفظ اطلاعات شخصی آنها، به
نمایش گذاشته خواهد شد. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!