«اتحاديه اروپا در مراسم سالگرد انقلاب در ایران شرکت نمی کند»

گزارش ها حاکی است سفيران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در اعتراض به اعدام
شهروند ايرانی – هلندی در ايران، تمامی مراسم و جشن های مربوط به سالگرد
پيروزی انقلاب اسلامی در تهران، بروکسل و ژنو را تحريم می کنند.

به
گزارش خبرگزاری فرانسه، اين تحريم و حضور نيافتن در مراسم، روز چهارم
فوريه (شش روز پيش) در کميته سياسی و امنيتی اتحاديه اروپا و در اعتراض به
اعدام زهرا بهرامی در ايران، مطرح و تصويب شده است.

زهرا بهرامی،
زن ۴۵ ساله‌ای که به دنبال اعتراض‌های روز عاشورای سال ۱۳۸۸ در ايران
بازداشت و نخست به «جرايم امنيتی» متهم شده بود، نهم بهمن ماه امسال به
اتهام «نگهداری و فروش مواد مخدر» اعدام شد.

به دنبال اعدام خانم بهرامی که شهروند هلندی – ايرانی بود، کشور هلند و در اعتراض به اين اقدام، با جمهوری اسلامی ايران…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!