علاقه ویژه ایرانیان خارج از کشور به نظام و انقلاب

دکتر محمد شریف ملک زاده دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور  گفت: ایرانیان خارج کشور با عشق و علاقه ویژه به آرمان های امام راحل و رهبری نظام، جشن های بزرگداشت سی و دومین سالگرد انقلاب را در کشورهای مختلف جهان برگزار می کنند و ایرانی در هر جای جهان که باشد، باید ایرانی بودن و اسلامیت خود را حفظ کند. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!