اگرتظاهرکنندگان زیادباشند نیروهای امنیتی حق برخوردندارند

يك روز مانده به راهپیمایی معترضان ایرانی در حمایت از انقلاب های مردمی در تونس و مصر، از تهران پایتخت ایران گزارش می رسد که فضای شهر امنیتی شده و ماموران در حال استقرار در خیابان های اصلی به ویژه مسیر های اعلام شده برای راهپیمایی هستند.
در همین راستا یک منبع موثق که نخواست نامش فاش شود به العربیه گفت که به نیروهای سپاه و بسیج دستورداده شده درصورت زیاد بودن جمعیت تظاهرکننده با آنها برخورد نکنند و تنها تظاهرکنندگان را
کنترل کنند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی ، دو تن از رهبران مخالفان دولت در ایران، در نامه ‌ای به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران خواستار صدور مجوز برای “راهپیمایی مردمی” در روز 25 بهمن با هدف حمایت از حرکت‌های اعتراضی در تونس و مصر شدند.
علیخانی صدر معاون مدیرکل سیاسی وزارت کشور ایران در پاسخ به این در خواست اعلام کرد که برای این تظاهرات مجوز صادر نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری “فارس” آ…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!